image006
image003
image008
Rijeka Zrmanja
Izletnička vožnja brodom na rijeci Zrmanji organizira se na mirnom toku rijeke od ušća rijeke u Novigradsko more do prvog uzvodnog slapa Jankovića  buka. Ovaj dio rijeke osobit je iz razloga što se rijeka miješa sa morem i uz dno se nalazi neprekinuti sloj morske vode zbog čega je fauna osobita. Rijeka Zrmanja od Jankovića buka do ušća je dugačka 17 km i prolazi kroz grad Obrovac koji je smješten na samoj obali rijeke. Nizvodno od Obrovca kanjon se produbljuje. Posljednjih 2 km toka sipare su zamijenile visoke okomite litice koje su Zrmanju stisnule u uzak tjesnac pred samim ušćem te čine upečatljivi prizor koji zauvijek ostaje u sjećanju svakog posjetitelja ove prekrasne rijeke.
Gornji tok rijeke Zrmanje od izvora pa do Obrovca se nalazi u Parku prirode Velebit, dok je donji tok rijeke Zrmanje od Obrovca pa sve do ušća proglašen Prirodnim rezervatom.

Program 1:
  • Vožnja brodom Obrovac – Jankovića buk
Program 2:
  • Vožnja brodom Obrovac – ušće rijeke Zrmanje

TRAJANJE PROGRAMA 1 ili 2 cca 2 sata

Skinite program
u PDF formatu!
AdobePDFicon-materijali

Dolazak u Baranju u prijepodnevnim satima
     smještaj na gospodarstvo po izboru (1, 2, 3) u 2/2 sobama
Zakuska na gospodarstvu Tri mudraca, Karanac
     domaće baranjske delicije
Šetnja po selu Karanac
     razgled etno zbirke
Ručak na gospodarstvu Tri mudraca, Karanac
     mogućnost sudjelovanja u pripravi ručka
Polazak na terensko turističku vožnju kroz Baranju od etno sela Karanac kroz nepregledne vinograde do Dunava
     posjet vinskoj cesti, degustacija u vinskom podrumu i vožnja tradicijskim ribarskim čamcima po Dunavu od Batine do ušća Zmajevačkog Dunavca, povratak kroz Kopački rit i kanale
Povratak u smještaj
Večera uz tamburaše u obližnjem restoranu

Iz galerije

Baloni

Baloni Baloni Baloni Baloni

Newsletter